Průvodce katalogem bezplatného WiFi připojení v random tipech

Auberge de Provence Tuchoměřice

Auberg WiFi Provence
U Špejcharu 355
Tuchoměřice
25267
Česká Republika
Restaurace, Hotel
9 – 22:00
webová stránka
Free WiFi Internet
SSID
Open
802.11 b/g
1024/768 kbps

Komentáře: 0 Free WiFi připojení “Auberge de Provence Tuchoměřice”


  1. Hodnocení (kvalita připojení, signál, rychlost, dostupnost, pokrytí)

Váš názor na Free WiFi připojení nebo místo

*
Podle lokality, města, kraje

Wi-Fi obrázek

Vaše IP adresa je