Průvodce katalogem bezplatného WiFi připojení v random tipech

Devez Café Paris

WiFi Hotspot Devez
5, place de l’Alma
Paris
75008
Francie
WiFi připojení
Kavárna
Alma Marceau
9 – 02
SSID
Nešifrováno
802.11 b/g
1024/768 kbps

Komentáře: 0 Free WiFi připojení “Devez Café Paris”


  1. Hodnocení (kvalita připojení, signál, rychlost, dostupnost, pokrytí)

Váš názor na Free WiFi připojení nebo místo

*
Podle lokality, města, kraje

Wi-Fi obrázek

Vaše IP adresa je