Průvodce katalogem bezplatného WiFi připojení v random tipech

Hotel Atlas Benešov

WiFi Hotspot Atlas
Tyršova 2063
Benešov
25601
Česká Republika
WiFi připojení
Hotelová Restaurace
10 – 22 h
SSID
Nešifrováno
802.11 b/g
1024/768 kbps

Komentáře: 0 Free WiFi připojení “Hotel Atlas Benešov”


  1. Hodnocení (kvalita připojení, signál, rychlost, dostupnost, pokrytí)

Váš názor na Free WiFi připojení nebo místo

*
Podle lokality, města, kraje

Wi-Fi obrázek

Vaše IP adresa je