Průvodce katalogem bezplatného WiFi připojení v random tipech

HotSpot Madison Square Park New York

WiFi Hotspot Veřejné místo
Madison Square Park
New York
10010
USA
Free WiFi připojení
Park 0 – 24:00
Ukaž Mapu + GPS
SSID
Nešifrováno
IEEE 802.11 b/g
1024/768 kbps

Informace

Wi-Fi pokrytí: Madison Avenue -> 23rd Street


Komentáře: 0 Free WiFi připojení “HotSpot Madison Square Park New York”


  1. Hodnocení (kvalita připojení, signál, rychlost, dostupnost, pokrytí)

Váš názor na Free WiFi připojení nebo místo

*
Podle lokality, města, kraje

Wi-Fi obrázek

Vaše IP adresa je