Průvodce katalogem bezplatného WiFi připojení v random tipech

Hotel Minerál Bardejovské kúpele

Free WiFi Bardejov Satel
Bardejovské Kúpele
Bardejov
08631
Slovenská Republika
WiFi připojení
Hotel, lázně
0 – 24:00
SSID FreeHotelInternet
WEP WPA-PSK
00:1B:54:48:02:E0
1024/768 kbps

Komentáře: 0 Free WiFi připojení “Hotel Minerál Bardejovské kúpele”


  1. Hodnocení (kvalita připojení, signál, rychlost, dostupnost, pokrytí)

Váš názor na Free WiFi připojení nebo místo

*
Podle lokality, města, kraje

Wi-Fi obrázek

Vaše IP adresa je