Průvodce katalogem bezplatného WiFi připojení v random tipech

Restaurace Manhattan

Manhattan WiFi Manhattan
Domažlická 870
Klatovy
33901
Czech Republic
Restaurace
10 – 22 h
webová stránka
WiFi Internet
SSID
Open
802.11 b/g
1024/768 kbps

Komentáře: 0 Free WiFi připojení “Restaurace Manhattan”


  1. Hodnocení (kvalita připojení, signál, rychlost, dostupnost, pokrytí)

Váš názor na Free WiFi připojení nebo místo

*
Podle lokality, města, kraje

Wi-Fi obrázek

Vaše IP adresa je