Průvodce katalogem bezplatného WiFi připojení v random tipech

Ritzy Cinema

WiFi Hotspot Ritzy
Brixton Oval
London – Brixton
SW2 1JG
Great Britain
Kino
10 – 22 h
WiFi připojení
SSID
Nešifrováno
802.11 b/g
1024/768 kbps

Komentáře: 0 Free WiFi připojení “Ritzy Cinema”


  1. Hodnocení (kvalita připojení, signál, rychlost, dostupnost, pokrytí)

Váš názor na Free WiFi připojení nebo místo

*
Podle lokality, města, kraje

Wi-Fi obrázek

Vaše IP adresa je